चमेली फूलेपछि

चमेली फूलेपछि- थुम्कामा चढेर पहाड उक्लेर टौवामा चढेर धुरीमा अडेर पँधेरो धाएर भजन गाएर खेताला खोजेर नौटंकी गरेर म फूलेँ, म फूलेँ म फूलेँ, म फूलेँ भन्दै बुर्कुसी मार्छ र? चमेलीको सुन्गन्ध नै काफी छ! यसकारण चमेली सबको जाती छ!! (४ मंसिर २०७५)